Du er her:

  • Rapport

    Rapport

    Rapport "Miljøundersøkelse i Skjerstadfjorden". Prosjektet ble avsluttet i mai 2014. Rapporten er utarbeidet av SALT Lofoten AS, med Universitetet i Nordland, NIVA og Akvaplan-niva som underleverandører.

  • Sjøbunn

    Resultater fra prøvetaking i april

    Her presenteres resultatene fra vannsøyle-prøvetakingen som ble utført av Universitetet i Nordland i april 2013 (unntatt planteplankton). Resultatene vil presenteres og kommenteres ytterligere til høsten. Prøver fra bløtbunn- og hardbunnsundersøkelser samt strandsoneundersøkelser vil også presenteres til høsten. For å se CTD-grafene i full størrelse, last ned fra feltet til høyre, merket "Last ned resultatene for april".