Du er her:

Om Skjerstadfjorden

articleimage

Prøvetaking

Skjerstadfjorden er et stort fjordsystem som har et samlet areal på 260 km2, og fjorden er en del av kommunene Bodø, Fauske og Saltdal.

Skjerstadfjorden er et stort fjordsystem som har et samlet areal på 260 km2, og fjorden er en del av kommunene Bodø, Fauske og Saltdal. Skjerstadfjorden er en utpreget terskelfjord som har sitt utløp gjennom den berømte Saltstraumen og den nærliggende Godøystraumen. Største dyp i fjorden er på om lag 500 meter, mens terskeldypet ikke er mer enn 26 meter. Skjerstadfjorden er inndelt i ni vannområder, hvorav følgende syv skal inngå i den forespurte miljøundersøkelsen: Saltdalsfjorden, Fauskevika, Klungsetvika, Misværfjorden-ytre, Misværfjorden-indre, Skjerstadfjorden og Valnesfjorden. Det er betydelig menneskelig aktivitet i fjorden. En utfyllende beskrivelse av naturmiljøet og menneskelig aktivitet i Skjerstadfjorden er gitt i FJORDSTANDARD (Iversen et al. 2011).