Velkommen til miljøprosjektet Skjerstadfjorden

articleimage

Målestasjoner i Skjerstadfjorden

Velkommen til miljøprosjektet Skjerstadfjorden. Dette prosjektet ble initert av Bodø kommune og utføres av den marine kompetansebedriften SALT, Akvaplan-niva, NIVA og Universitetet i Nordland.

Et konsortium bestående av SALT, Universitetet i Nordland, Akvaplan-niva og NIVA utfører en miljøundersøkelse i Skjerstadfjorden. SALT er prosjektleder for konsortiet, har hovedansvaret for rapportering og formidling og er ansvarlig for analyser av plankton. Akvaplan-niva vil være ansvarlig for bløtbunnsundersøkelsene, vil stå økonomisk ansvarlig for utførelsen av oppdraget og vil være ansvarlig for kvalitetssikringssystemer. Universitetet i Nordland vil være ansvarlig for målinger av fysiske data og innsamling av materiale til planktonundersøkelser og NIVA vil være ansvarlig for hardbunndsundersøkelsene.

Dette prosjektet ble avsluttet i mai 20014. Den ferdigstilte rapporten kan du laste ned her